שלום הגעתם לברסיס, האתר תחת בנייה

.מצטערים אנחנו עובדים על האתר כרגע


לפרטים נוספים ולמחלקת שירות לקוחות יש לפנות למספר: 03-6500210


 Sales@barsys.co.il :או במייל


שעות פעילות: 8:00-17:00


ימי ראשון עד חמישי