למחלקת מכירות: 03-6500210

S101

בורג ראש פאן פיליפס עם דסקה שטוחה וקפיצית מטרי

חומר:

נירוסטה 304

חוזק:

A2

גימור:

תקן:

S103

בורג ראש פאן פיליפס עם דסקת כוכב חיצונית מטרי

חומר:

נירוסטה 304

חוזק:

A2

גימור:

תקן:

S701

בורג ראש פאן פיליפס עם דסקה שטוחה צרה וקפיצית אינצ'י

חומר:

נירוסטה 304

חוזק:

A2

גימור:

תקן:

חומר:

נירוסטה 304

חוזק:

A2

גימור:

תקן:

S699

בורג ראש פאן פיליפס עם דסקה שטוחה מדיום וקפיצית אינצ'י

חומר:

נירוסטה 304

חוזק:

A2

גימור:

תקן:

S114

בורג ראש אלן עם דסקה שטוחה וקפיצית מטרי

חומר:

נירוסטה 304

חוזק:

A2

גימור:

תקן:

S104

בורג ראש פאן פיליפס עם דסקה קפיצית מטרי

חומר:

נירוסטה 304

חוזק:

A2

גימור:

תקן:

S114

בורג ראש אלן עם דסקה שטוחה וקפיצית מטרי

חומר:

פלדה

חוזק:

10.9

גימור:

אבץ שחור

תקן:

S704

בורג ראש פאן פיליפס עם דסקה קפיצית אינצ'י

חומר:

נירוסטה 304

חוזק:

A2

גימור:

תקן:

S710

בורג ראש אלן עם דסקה שטוחה וקפיצית אינצ'י

חומר:

נירוסטה 304

חוזק:

A2

גימור:

תקן:

03-6500210 פקס: 03-6500212

barsys@sales.co.il

X