למחלקת מכירות: 03-6500210

ברגי פח

ברגי מאוורר 120 מעלות

ברגי מש"ד

ברגי אסכורית

ברגי גבס

03-6500210 פקס: 03-6500212

barsys@sales.co.il

X