Menu

מומלצים

ברגי ראש משושה

ברגי ראש משושה

ברגי ראש משושה

מוצרים

ברגי ראש משושה

ברגי ראש משושה

ברגי ראש משושה

ברגי SEMS

סדרהתיאורסדרהחומרחוזקגימורתקן
S050בורג הידוק ראש משושה הברגה מלאה 2.GR אינצ‘י UNC/ BSWS599פלדה(GR.2 (4.8מגולווןASME
S050בורג ראש משושה 5.UNC GRS598פלדה(GR.5 (8.8מגולווןASME B18.2.1
S050בורג ראש משושה הברגה מלאה 8.8 מטריS050פלדה8.8מגולווןDIN 933
הברגה-חלקיתבורג ראש משושה הברגה חלקית 8.8 מטריS051פלדה8.8מגולווןDIN 931
S350בורג ראש משושה 8.8 גילוון חם OVER SIZE הברגה מלאה מטריS350פלדה8.8גילוון חםDIN 933
הברגה-חלקיתבורג ראש משושה הברגה מלאה 10.9 מטריS450פלדה10.9שחורDIN 933
הברגה-חלקיתבורג ראש משושה הברגה חלקית 10.9 מטריS451פלדה10.9שחורDIN 931
S050בורג ראש משושה הברגה מלאה 12.9 מטריS050פלדה12.9שחורDIN 933
הברגה-חלקיתבורג ראש משושה הברגה חלקית 12.9 מטריS051פלדה12.9שחורDIN 931
S050בורג ראש משושה הברגה מלאה מטריS050נירוסטה 304A2-DIN 933
הברגה-חלקיתבורג ראש משושה הברגה חלקית מטריS051נירוסטה 304A2-DIN 931
בורג ראש משושה הברגה מלאה מטריS360נירוסטה 316A4-DIN 933
בורג ראש משושה הברגה חלקית מטריS361נירוסטה 316A4-DIN 931
Call Now Button
X