Menu

מומלצים

ברגי ראש משושה

ברגי ראש משושה

ברגי ראש משושה

מוצרים

ברגי ראש משושה

ברגי ראש משושה

ברגי ראש משושה

ברגי פח ומש"ד

תיאורסדרהחומר חוזקגימורתקן
אלןבורג פח שפיץ עגול (פאן) פיליפסS014פלדה מגולווןASME / DIN 7981
אלןבורג פח הברגה גסה שפיץ עגול (פאן) פיליפסS224פלדה מגולווןASME
אלןבורג פח שפיץ ראש עגול (פאן) פיליפס שחורS335פלדה שחורASME / DIN 7981
אלןבורג פח שפיץ ראש שטוח פיליפס שחורS336פלדה שחורASME / DIN 7982
אלןבורג פח שפיץ ראש שטוח פיליפסS015פלדה מגולווןASME / DIN 7982
אלןבורג פח ראש עגול (פאן) שפיץ פיליפסS228נירוסטה 304A2ASME
אלןבורג פח ראש שטוח שפיץ פיליפסS229נירוסטה 304A2ASME
אלןבורג למסך פח שפיץ ראש אלןS235נירוסטה 304A2
אלןבורג פח ראש עגול (פאן) פיליפסS236נירוסטה 316A4DIN 7981-C
אלןבורג פח ראש שטוח פיליפסS237נירוסטה 316A4DIN 7982-C
אלןבורג פח קודח עגול (פאן) פיליפסS180פלדה מגולווןDIN 7504
אלןבורג פח קודח שטוח פיליפסS181פלדה מגולווןDIN 7504
אלןבורג "Z" לתקרה אקוסטית קודח ראש לבן מגולווןS268פלדה מגולוון
אלןבורג פח קודח עגול (פאן) פיליפסS230נירוסטה 410 DIN 7504
בורג פח קודח ראש שטוח פיליפסS231נירוסטה 410 DIN 7504
בורג פח שפיץ - מש"ד משושה דסקה פיליפסS187פלדה מגולוון
בורג פח קודח - מש"ד משושה דסקה פיליפסS186פלדה מגולוון
בורג פח קטום - מש"ד משושה דסקה חריץS194פלדה מגולוון
Call Now Button
X