Menu

מומלצים

ברגי ראש משושה

ברגי ראש משושה

ברגי ראש משושה

מוצרים

ברגי ראש משושה

ברגי ראש משושה

ברגי ראש משושה

ברגי גבס, עדש וצמנט

תיאורסדרהחומר גימור
אלןבורג גבס שפיץ מגולווןS174פלדה מגולוון
אלןבורג גבס שפיץ שחורS174פלדה שחור
אלןבורג גבס שפיץ מגולוון ראש לבןS174פלדה מגולוון ראש לבן
אלןבורג גבס שפיץ שחור למברגה אוטומטית 50 יח' בסרט כתוםS175פלדה שחור
אלןבורג גבס קודח מגולווןS176פלדה מגולוון
אלןבורג גבס קודח שחורS176פלדהשחור
אלןבורג גבס קודח מגולוון ראש לבןS176פלדהמגולוון ראש לבן
אלןבורג גבס קודח שחור למברגה אוטומטית 50 יח' בסרט כתוםS177פלדהשחור
אלןביט לגבס עם מעצור 1/499D
אלןביט לגבס 1/499P
אלןבורג עדש למיתד - דיבלS021פלדה מגולוון
אלןברגי צמנט HI-LO שפיץS172פלדה אבץ צהוב
אלןברגי צמנט HI-LO קודחS173פלדה אבץ צהוב
Call Now Button
X